ศัลยกรรมศัลยกรรมตาสองชั้น

ครบจบที่เดียว! รวมเทคนิคการศัลยกรรมตาสองชั้น

การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น หรือ การทำตาสองชั้น เป็นหนึ่งในการศัลยกรรมบริเวณกล้ามเนื้อตาเพื่อเพิ่มจำนวนชั้นของตาจากตาชั้นเดียวเป็นตาสองชั้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการปรับเปลี่ยนดวงตาของคุณให้ดูเฉี่ยวคมและน่าค้นหามากยิ่งขึ้น

การทำศัลยกรรมตาสองชั้นสามารถใช้เทคนิคอะไรได้บ้าง?

ในปัจจุบันนี้การทำตาสองชั้นนั้นมีราคาและระยะการพักฟื้นที่แตกต่างกันไปตามขนาดดวงตาชั้นตาที่กรีดและวิธีในการกรีด โดยเราสามารถแยกออกเป็น 3 วิธีหลัก ๆ ได้ดังนี้

การทำตาสองชั้นแบบเย็บเปลือกตา 3 จุด
การทำศัลยกรรมตาสองชั้นประเภทนี้จะเจาะเปลือกตา 3 รูปและใช้วิธีเย็บเปลือกตาแทนโดยวิธีเหมาะกับผู้ที่มีตาชั้นเดียวหรือชั้นตาหลบใน ที่มีหนังตาและเปลือกตาไม่หนามากรวมถึงมีไขมันที่เปลือกตาไม่มาก


ตัวอย่างการศัลยกรรมด้วยเทคนิคการเย็บแบบ 3 จุด

ข้อดีของการทำตาสองชั้นแบบเย็บเปลือกตา 3 จุด

● ไม่มีแผลรอยกรีด หลับตาก็ยังไม่เห็นแผล
● ไม่เสียเวลาพักฟื้น
ข้อเสียของการทำตาสองชั้นแบบเย็บเปลือกตา 3 จุด
● หากไม่ระวัง ชั้นตาอาจหลุดได้
● ตาสองชั้นสามารถเลือนหายได้ตามกาลเวลา
● ไม่สามารถใช้เทคนิคนี้กับผู้ที่มีเปลือกตาหนาได้
● ไม่สามารถเอาไขมันใต้เปลือกตาออกได้ จึงไม่เหมาะในผู้ที่มีไขมันใต้เปลือกตามาก


                                           
การทำตาสองชั้นแบบกรีดสั้น
การทำตาสองชั้นที่มีการกรีดสั้นจะเป็นแผลเพียง 1-2ซม. และเหมาะกับเคสตาชั้นเดียวหรือชั้นตาหลบในที่มีเปลือกตาไม่หนามาก และไม่มีหนังตาส่วนเกินหรือหนังตาตก โดยสามารถเอาไขมันส่วนเกินภายในตาออกได้บางส่วน


ตัวอย่างการศัลยกรรมด้วยเทคนิคการกรีดแผลแบบสั้น

ข้อดีการทำตาสองชั้นแบบกรีดสั้น
● รอยแผลเล็ก แผลหายง่าย
● ไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้นนาน กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
● ตาสองชั้นที่ได้จะมีความคงทนกว่าการทำตาสองชั้นแบบเย็บ3จุด
● สามารถเอาไขมันใต้เปลือกตาออกได้ เหมาะในผู้ที่ต้องเอาไขมันใต้เปลือกตาออก
● เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาและเปลือกตาที่ไม่หนามาก
ข้อเสียการทำตาสองชั้นแบบกรีดสั้น
● มีข้อจำกัดในการกำหนดรูปร่างและแนวตาสองชั้นในบางเคส
● ไม่เหมาะในผู้ที่มีหนังตาส่วนเกินมาก หนังตาตกหรือเปลือกตาหนามาก เพราะไม่สามารถตัดหนังหรือเนื้อเยื่อส่วนเกินออกได้ 

 
                                            

การทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว

การทำตาสองชั้นแบบกรีดยาวเหมาะสำหรับการตัดไขมันเพื่อแก้ปัญหาหนังตา โดยการกรีดลักษณะนี้จะทิ้งแผลไว้ขนาดเท่ากับดวงตาของเราเพราะคุณหมอจะต้องเย็บตั้งแต่หัวตาถึงหางตา

                 
 ตัวอย่างการศัลยกรรมด้วยเทคนิคการกรีดแผลแบบยาว
 
ข้อดีการทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว
● ตาสองชั้นที่ได้จะมีความคงทนกว่าการทำตาสองชั้นแบบเย็บ3จุด
● กำหนดรูปร่างและแนวตาสองชั้นได้ตามต้องการ และมีแนวตาสองชั้นที่เป็นธรรมชาติและชัดเจน
● ลดโอกาสการเกิดภาวะหนังตาตกหลังการศัลยกรรมสำหรับผู้มีเปลือกตาและหนังตาหนา
● เป็นวิธีที่นำไขมันออกจากเปลือกตาได้มากที่สุดจึงทำให้ได้ตาสองชั้นในแบบที่ต้องการ
ข้อเสียการทำตาสองชั้นแบบกรีดยาว
● มีรอยแผลยาว เป็นแผลบวมนานและลึกกว่า
● ใช้ระยะเวลาการผ่าตัดนานกว่าการทำตาสองชั้นแบบเย็บ3จุดและการทำตาสองชั้นแบบกรีดสั้น
● มีระยะการรักษาตัวที่นานกว่าวิธีอื่น ๆ
● เป็นการทำตาสองชั้นที่ต้องใช้ความชำนาญ เพราะมีโอกาสผิดรูปหรือเกิดพังผืดได้มากกว่าการทำตาสองชั้นแบบเย็บ3จุดและการทำตาสองชั้นแบบกรีดสั้น

                                       

นอกจาก 3 วิธีหลัก ๆ ที่นำมาอธิบายแล้ว การศัลยกรรมตาสองชั้นยังสามารถทำร่วมกับการผ่าตัดประเภทอื่นๆได้ เช่น การย้ายไขมันมาเติมเพื่อแก้ปัญหาเบ้าตาลึก และการทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหัวตาที่จะช่วยแก้ปัญหาในกรณีผู้ที่มีหัวตามาปิดตาจนทำให้ดูตาเหล่เข้าใน เป็นต้น

เทคนิคร่วมกับการทำตาสองชั้น
การทำตาสองชั้นที่ได้กล่าวไปข้างต้นจัดว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการผ่าตัด เย็บ และจัดเก็บหนังตาในรูปแบบต่าง ๆ แต่ถ้าหากพูดถึงเทคนิคพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับการทำตาสองชั้นและจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น จะมีทั้งหมดด้วยกัน 5 เทคนิคพิเศษดังต่อไปนี้

การทำตาสองชั้น ร่วมกับ การตัดหนังส่วนเกิน
การทำตาสองชั้นร่วมกับการตัดหนังส่วนเกินจะช่วยให้ออกแบบชั้นตาได้ตลอดแนว ซึ่งการใช้วิธีนี้จะสามารถเอาไขมันส่วนเกินออก ตัดหนังตาส่วนเกินที่หย่อนคล้อยและลงมาบังชั้นตาออกได้ไปพร้อมกัน โดยการกรีดตาสองชั้นด้วยเทคนิคนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงคนที่มีชั้นตาอยู่แล้วแต่ยังมีหนังตาส่วนเกินหรือหนังตาตกอยู่ 

                       
ตัวอย่างการทำศัลยกรรมด้วยการทำตาสองชั้น ร่วมกับ การตัดหนังส่วนเกิน

ข้อดีของการกรีดตาสองชั้นร่วมกับการตัดหนังส่วนเกิน
● สามารถเก็บหนังตาส่วนเกินออกได้ และแก้หนังตาตกได้ดี
● สามารถกำหนดรูปร่างแนวชั้นตาได้ตามความต้องการ
● สามารถทำตาสองชั้นให้เห็นชัดเจนขึ้น โดยที่ยังดูเป็นธรรมชาติ
ข้อเสียของการกรีดตาสองชั้นร่วมกับการตัดหนังส่วนเกิน
● มีแผลเป็นยาวตลอดแนวตาเหมือนวิธีการทำทำตาสองชั้นแบบกรีดยาวที่กล่าวไปข้างต้น
● ใช้เวลาผ่าตัดนานกว่า เนื่องจากเป็นการกรีดยาวและต้องนำไขมันรวมถึงหนังตาส่วนเกินออก
● หลังศัลยกรรมตาสองชั้นด้วยวิธีนี้จะมีอาการบวมมากและนานกว่าวิธีอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการกรีดตายาวจึงทำให้กระทบกับเนื้อเยื่อบริเวณเปลือกตามากกว่าแบบแผลเล็ก

             
                    

การทำตาสองชั้น ร่วมกับ การเปิดหัวตา
วิธีศัลยกรรมตาสองชั้นวิธีนี้จะเป็นการผ่าตัดร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งหนังตาที่ปิดบริเวณหัวตาเพื่อให้บริเวณหัวตาดูยาวขึ้นและกว้างขึ้น เห็นชั้นตาบริเวณหัวตาชัดขึ้น รูปร่างตาดูยาวขึ้น และทำให้ความโค้งของชั้นตาบริเวณหัวตาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

                         

ตัวอย่างการศัลยกรรมด้วยการทำตาสองชั้น ร่วมกับ การเปิดหัวตา

ข้อดีการทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหัวตา
● มีรูปตาที่ยาวขึ้นและสมดุลมากขึ้น
● ช่วยแก้ปัญหาในคนที่มีหนังบริเวณหัวตามากทำให้ดูเหมือนตาเหล่เข้าใน
ข้อเสียการทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหัวตา
● อาจเกิดรอยแผลที่หัวตา โดยหลังจากการทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหัวตาในช่วงแรก ๆ จะเห็นรอยได้ชัด แต่ถ้าเทคนิคการผ่าตัดดีและดูแลหลังผ่าอย่างดี แผลจะค่อย ๆ จางหายไปและจะไม่เกิดรอยแผลเป็น
● ต้องระวังหากผ่าตัดเปิดหัวตามากไป เพราะจะแก้ไขกลับมาปิดแบบเดิมได้ยาก

            

การทำตาสองชั้น ร่วมกับ การเปิดหางตา
การทำศัลยกรรมตาสองชั้นด้วยการผ่าตัดตกแต่งบริเวณมุมหางตาจะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้ตาดูเรียวยาวไปพร้อม ๆ กับช่วยทำให้รูปทรงและสัดส่วนของดวงตาสมดุลเข้ากับรูปหน้ายิ่งขึ้น หากใครมีปัญหาตาสั้น หางตากลมมน ไม่เรียวยาว รวมถึงหางตาชี้ การเปิดหางตาควบคู่ไปกับการทำตาสองชั้นก็จะช่วยให้หางตาดูไม่ชี้ ตาดูหวานขึ้นและมีสัดส่วนที่เหมาะสมรับกับใบหน้า

                         
ตัวอย่างการศัลยกรรมด้วยการทำตาสองชั้น ร่วมกับ การเปิดหางตา
 
ข้อดีการทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหางตา
● หางตายาวได้รูปและสมดุลกับรูปตาโดยรวม

● ไม่มีรอยแผลเป็น
● ใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษาที่สั้น
ข้อเสียการทำตาสองชั้นร่วมกับการเปิดหางตา
● อาจเกิดรอยแผลที่หางตา ถ้าเทคนิคการผ่าตัดดีและดูแลหลังผ่าอย่างดี แผลจะค่อย ๆ จางหายไปและจะไม่เกิดรอยแผลเป็น
● ต้องใช้ความชำนาญสูง เพราะมีโอกาสผิดรูปได้

    

การทำตาสองชั้น ร่วมกับ การแก้ไขหนังตาตกด้วยวิธียกคิ้ว
ปัญหาหนังตาตกในบางคนอาจเกิดร่วมกับภาวะคิ้วตก โดยพบได้ทั้งในคนอายุน้อยและอายุมาก การที่มีคิ้วตกจะทำให้หนังใต้คิ้วตกลงมาทับที่ตา และบดบังชั้นตาหรือบดบังการมองเห็นได้ในคนที่เป็นมาก ในคนที่มีหนังตาตกจากภาวะคิ้วตกร่วมด้วย ไม่สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดทำตาสองชั้นร่วมกับตัดหนังตาเพียงอย่างเดียวได้ ควรจะทำการผ่าตัดยกคิ้วด้วย

                     
ตัวอย่างการศัลยกรรมด้วยการทำตาสองชั้น ร่วมกับ การแก้ไขหนังตาตกด้วยวิธียกคิ้ว
 
ข้อดีการทำตาสองชั้น ร่วมกับ การแก้ไขหนังตาตกด้วยวิธียกคิ้ว
● แก้ไขปัญหาหนังตาตกจากคิ้วตกได้

● ป้องกันการเกิดคิ้วตกที่มากขึ้นจากการทำตาสองชั้นร่วมกับการตัดหนังตาที่มากเกินไป ทำให้คิ้วตกลงมาติดกับตามากจนเกินไปจนทำให้หน้าดูดุ
ข้อเสียการทำตาสองชั้น ร่วมกับ การแก้ไขหนังตาตกด้วยวิธียกคิ้ว
● เสี่ยงต่อการเกิดรอยแผลเป็นง่ายและเห็นได้ชัด

                                 

การทำตาสองชั้น ร่วมกับ การปรับกล้ามเนื้อตา
ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำให้มีปัญหาในการลืมตาไม่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุโดยเปลือกตาด้านบนที่ปิดลงมามากกว่าปกติจนทำให้เห็นตาดำน้อยกว่า90-95% ทำให้ดูตาปรือ ลืมตายาก และหากใครเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 2 ข้างก็จะทำให้เหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา ดูเหนื่อยเพลีย แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างเดียวจะเห็นได้ชัดว่าตาไม่เท่ากัน ซึ่งการศัลยกรรมตาสองชั้นร่วมกับการปรับกล้ามเนื้อตาจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ 

                      
ตัวอย่างการศัลยกรรมด้วยการทำตาสองชั้น ร่วมกับ การปรับกล้ามเนื้อตา

ข้อดีการทำตาสองชั้นร่วมกับการปรับกล้ามเนื้อตา
● แก้ไขปัญหาตาปรือ ตาง่วงนอน จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น
● ช่วยแก้ไขการเลิกหน้าผากเพื่อช่วยลืมตา จนเกิดรอยย่นบริเวณหน้าผาก
● เปิดตาดำให้ชัดเจนขึ้นดูตาโตสดใสมากขึ้น พร้อมช่วยทำให้การมองเห็นดียิ่งขึ้น
ข้อเสียการทำตาสองชั้นร่วมกับการปรับกล้ามเนื้อตา
● หากแพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญ อาจทำให้ชั้นตาไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัดกว่าเดิมหรือยังไม่หายจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือมีโอกาสผิดรูปได้มากกว่าเดิมและแก้ไขได้ยากมากขึ้น
                                      

ศัลยกรรมตาสองชั้นครบจบในที่เดียวที่ FaceBody Clinic
การทำตาสองชั้นที่ FaceBody Clinic นั้นเป็นการทำศัลยกรรมที่ครบจบได้ในขั้นตอนเดียว เพราะคุณหมอธีร์จะไม่เพียงกรีดตาสองชั้นให้คุณมีชั้นตาที่สวยขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่คุณหมอยังมีเทคนิคเฉพาะตัวที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดวงตาที่ดูไม่สดใสให้กลับมาดูโดดเด่นได้อย่างที่คุณต้องการ อย่างเทคนิค Scarlez-T ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยปรับดวงตาให้ดูเป็นธรรมชาติ ที่สามารถช่วยยกคิ้วและใบหน้าให้ดูสวยสดใสไปพร้อม ๆ กัน มั่นใจได้ว่าหลังการทำตา ใบหน้าของคุณจะดูโดดเด่นขึ้นแต่คุณหมอยังมีเทคนิคเฉพาะตัวที่สามารถช่วยแก้ ปัญหาดวงตาที่ดูไม่สดใสให้กลับมาดูโดดเด่นได้อย่างที่คุณต้องการ อย่างเทคนิค Scarlez-T ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วย ปรับดวงตาให้ดูเป็นธรรมชาติ ที่สามารถช่วยยกคิ้วและใบหน้าให้ดูสวยสดใสมั่นใจได้ว่าหลังการทำตาใบหน้าของคุณจะดูโดดเด่นขึ้นโดยคุณหมอธีร์ได้อธิบายถึงเทคนิค Scarlez-T เอาไว้

ครบจบทุกความสวยด้วย Scarlez-T
คุณหมอธีร์ได้อธิบายเอาไว้ว่า “การทำศัลยกรรมตาสองชั้นสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้แต่ละคน หลายคนคงเคยได้ยินว่า ตาสองชั้นต้องมาจากการกรีดตาสั้น หรือ กรีดตายาวเพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วเทคนิคในการทำทำตาสองชั้นมีอยู่หลากหลายวิธี โดยคุณหมอธีร์ ศัลยแพทย์ประจำ FaceBody Clinic สามารถผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้นหรือเทคนิคเพิ่มเติมข้างต้นได้หมดทุกเทคนิค ขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละเคส”

                        

“นอกจากนี้ การผ่าตัดทำตาสองชั้นนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความละเอียด และประสบการณ์ของศัลยแพทย์มาก ดังนั้น หากเลือกแพทย์ที่มีความชำนาญ คุณก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดและไม่ต้องมาแก้ซ้ำหลายรอบ โดยการผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้นที่ FaceBody Clinic นั้นจะใช้เทคนิคเฉพาะ ที่มีชื่อว่า Scarlez-T ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวที่คุณหมอธีร์คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเอง ที่มีความโดดเด่นในเรื่องแผลผ่าตัดที่น้อยหรือแทบไม่เห็นแผลเลย และยุบบวมเร็วกว่าวิธีปกติ และยังสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการทำตาสองชั้น การเปิดหัวตา การเปิดหางตา การรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รวมถึงการผ่าตัดการแก้ภาวะตาปรือ การปรับรูปตา และการยกคิ้วที่ดีกว่าวิธีมาตรฐานมาก แถมยังทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและตรงตามความต้องการของผู้ศัลยกรรมอีกด้วย”
อยากได้ตาสองชั้นแบบไหน Scarlez-T ก็ทำได้
ดวงตาเปรียบได้กับหน้าต่างของหัวใจ ดังนั้น ตาแต่ละสายที่แตกต่างกันก็จะเหมาะและสะท้อนตัวตนของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน แล้วตาสายไหนถึงจะเป็นดวงตาที่เหมาะสำหรับเรา? แล้วตาสายฝอ (ฝรั่ง) สายเกา(หลี) และสายหวานจะเป็นแบบไหน ตาม FaceBody Clinic มาดูกัน!
ตาสายเกา (เกาหลี)
ตาสองชั้นฉบับสาวสายเกาต้องเป็นตาสองชั้นแบบคนเอเชียที่มีลักษณะไม่ซ้ำใคร ดังนี้

ไขมันเยอะ 
ชั้นตาเล็ก 
 
หางตาชี้ขึ้น 
 
หัวตามีหนังตาปิด 
 
ผิวเปลือกตาจะมีความหนา 
✔ 
ขนตาทิ่มลง


ชั้นตาของสาวสายเกาด้วยเทคนิค Scarlez-T


ตาสายหวาน
ดวงตาแบบสาวสายหวานจะมีลักษณะตาของคนเอเชียเช่นเดียวกับดวงตาสายเกา แต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้

  ชั้นตาจะมีความหนาและสูงมากกว่า
  ส่วนใหญ่การทำตาสองชั้นสายหวานจะทำการการเปิดหัวตา หางตาเพื่อทำให้ดวงตาดูกลมโตมากขึ้น


ชั้นตาของสาวสายหวานด้วยเทคนิค Scarlez-T


ตาสายฝอ (ฝรั่ง)
ลักษณะตาของสาวสายฝอจะเหมือนกับดวงตาของคนยุโรป หรือ คนแขก โดยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากแบบอื่น ๆ ดังนี้

  ส่วนมากชั้นตาจะคมชัด 
  หัวตาเปิด ตาโต 
  ชั้นตาสูง 
  กระดูกโหนกคิ้วนูน 
  เบ้าตาลึก 
  ไขมันที่ตาน้อย 
   
ผิวเปลือกตาบาง 


ชั้นตาของสาวสายฝอด้วยเทคนิค Scarlez-T


Scarlez-T แก้ปัญหาตาได้มากกว่า
หลายคนอาจคิดว่า การทำศัลยกรรมตาสองชั้นนั้นสามารถช่วยเพิ่มชั้นตาได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การทำตาสองชั้นรวมกับการผ่าตัดพิเศษ ด้วยเทคนิคเฉพาะ Scarlez-T โดยผู้เชี่ยวชาญเพียงครั้งเดียวนั้นสามารถแก้ปัญหารูปหน้าโดยรวมได้ทั้งหมด เรามาดูกันดีกว่าว่าการกรีดตาสองชั้นด้วยเทคนิคเฉพาะของคุณหมอธีร์ "Scarlez-T" จะสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

Scarlez-T กับปัญหาตาชั้นเล็กและตาสองชั้นหลบใน
คนที่มีตาชั้นเดียวส่วนมากจะเป็นผู้ที่ไม่มีชั้นตาจนใบหน้าขาดมิติและมักมีปัญหาหนังตาลงมาปิดตาดำจน ทำให้หน้าดูไม่สดใส ในขณะที่ตาสองชั้นหลบในจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตาชั้นเดียวตรงที่ ตาสองชั้นประเภทนี้จะมีตาสองชั้นอยู่แล้ว แต่หากเราลืมตาขึ้นมา เราจะแทบมองไม่เห็นชั้นตาจนดูเผิน ๆ ว่าเป็นตาชั้นเดียวได้เลย โดยการปรับแก้ชั้นตาด้วยเทคนิค Scarlez-T นั้นจะช่วยเพิ่มมิติให้กับชั้นตาและช่วยให้ชั้นตาดูสวยคมกว่าที่ผ่านมา


เคสตัวอย่างตาปัญหาชั้นเดียวหลบใน | เคสตัวอย่างปัญหาตาชั้นเล็ก จากผลการรักษาด้วยเทคนิค Scarlez-T


Scarlez-T กับปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน
ปัญหาตาไม่เท่ากันมักมาพร้อมกับปัญหาชั้นตาที่เล็กข้าง ใหญ่ข้าง ซึ่งในกรณีนี้คุณหมออาจแนะนำให้ ศัลยกรรมตาด้วยเทคนิค Scarlez-T พร้อมกับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาเพื่อปรับดวงตาให้มีขนาดเท่ากัน ซึ่งการรักษาด้วยการศัลยกรรมในรูปแบบนี้ยังสามารถนำไปใช้กับผู้ที่มีปัญหาตาเล็กและต้องการทำศัลยกรรมให้ตาดูโตขึ้นได้อีกด้วย


เคสตัวอย่างปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน จากผลการรักษาด้วยเทคนิค Scarlez-T

Scarlez-T กับปัญหาหนังตาตก
หนังตาตกเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่หางตาหย่อนคล้อยลงมาปิดชั้นตาเดิม โดยปัญหานี้พบได้มากในผู้สูงอายุ การทำตาสองชั้นจะช่วยดึงส่วนหนังตาที่หย่อยคล้อยให้เปิดขึ้นมา นอกจากจะช่วยให้ดวงตาดูสวยน่ามองมากขึ้นแล้ว การแก้ไขด้วยเทคนิคเฉพาะอย่าง Scarlez-T จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขชั้นหนังตาที่ตกลงมา และดึงหนังตาช่วยให้คุณมีใบหน้าที่แลดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วย


เคสตัวอย่างปัญหาหนังตาตก จากผลการรักษาด้วยเทคนิค Scarlez-T


Scarlez-T กับปัญหารูปตาไม่เท่ากัน
โดยทั่วไปแล้ว ดวงตาของคนเราจะไม่ได้เท่ากัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่น ๆ รอบดวงตาที่ไม่เท่ากันด้วย เช่น คิ้ว โหนกแก้ม ไปจนถึงโครงหน้าทั้งสองด้าน บางคนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัด แต่ในขณะที่บางคนจะเห็นตาไม่เท่ากันอย่างชัดเจน โดยสาเหตุของรูปตาไม่เท่ากันอาจเกิดขึ้นจากพันธุกรรม หรือมาเป็นในภายหลังเมื่ออายุมากขึ้น ผู้เข้ารับการศัลยกรรมตาสองชั้นบางรายอาจมีขนาดตาไม่เท่ากันจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รวมถึงปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหัวตาหรือหางตาที่ไม่เหมือนกัน การทำศัลยกรรมตาสองชั้นด้วยเทคนิค Scarlez-T ช่วยแก้ไขปัญหารูปตาที่ไม่เท่ากันได้ และยังจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นทำให้รูปตาเปลี่ยนไปในทางที่ดี และดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น


เคสตัวอย่างปัญหารูปตาไม่เท่ากัน จากผลการรักษาด้วยเทคนิค Scarlez-T


Scarlez-T กับปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ 

การที่เปลือกตาคล้อยลงมาบดบังตาดำทำให้ดูมีพื้นที่ตาดำน้อยกว่าปกติ จึงดูคล้ายคนง่วงนอนตลอดเวลา ตาลอย และดูไม่สดใส ซึ่งปัญหาตาปรือและตาง่วงนอนนั้นอาจเกิดได้จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาการภูมิแพ้ หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่งผลต่อดวงตา เช่น การชอบขยี้ตาแรงๆ การใส่คอนแทคเลนส์นานๆ จนทำให้กล้ามเนื้อตา ล้า เป็นต้น โดยการศัลยกรรมตาสองชั้นร่วมกับเทคนิคScarlez-T สามารถเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้โดยการช่วยเปิดและยกหนังตาขึ้น ช่วยให้เห็นตาดำมากขึ้นส่งผลให้ใบหน้าดูมีความสดใสและดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วยเคสตัวอย่างปัญหาภาวะตาปรือ จากผลการรักษาด้วยเทคนิค Scarlez-T


Scarlez-T กับปัญหาเบ้าตาลึก
ปัญหาเบ้าตาลึกจะทำให้ดวงตาของเรามีลักษณะที่หลายคนเรียกว่า “ตาโบ๋” หรือ “ตาโหล” โดยตาประเภทนี้มักเห็นขอบกระดูกเบ้าตาชัดเจนและตาจะอยู่ลึกลงไปด้วยเหตุนี้เบ้าตาลึกนั้นจะส่งผลให้ใบหน้าดู โทรมและดูไม่สดใสเท่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ดวงตาในลักษณะนี้ยังส่งผลให้คุณดูสูงวัยกว่าความเป็นจริงอีกด้วย การแก้ไขด้วยศัลยกรรมตาเทคนิคเฉพาะอย่าง Scarlez-T ก็สามารถแก้ไขปัญหาเบ้าตาลึก ให้ได้มากกว่าการทำเพียงแค่ตาสองชั้น


เคสตัวอย่างปัญหาเบ้าตาลึก จากผลการรักษาด้วยเทคนิค Scarlez-T
 

Scarlez-T กับปัญหาหัวตาแคบและหางตาสั้น
"หัวตาแคบ"
 ที่เป็นปัญหามักเกิดจากหนังตาหย่อนลงมาปิดตาบริเวณหัวตาซึ่งการปิดลักษณะนี้จะส่งผลให้ตาดูเหล่ ห่างสั้นและเล็กกว่าความเป็นจริง
แก้ไขด้วยการทำศัลยกรรมตาเทคนิค Scarlez-T เป็นการเปิดหัวตาเพื่อทำให้ตาดูโตขึ้น ที่สำคัญเทคนิคนี้ไร้รอยแผลเป็น

"หางตาสั้น" ที่เป็นปัญหามักเกิดจากขนาดรูปตาที่มีหางตาสั้น ตาดูไม่ได้รูปเท่าที่ควร การขยายมุมของหางตาออกมาให้ยาวขึ้นทางด้านข้างโดยจะต้องมีการเย็บเพื่อป้องกันไม่ให้มุมหางตาที่ ขยายออกมากลับมาติดกัน และด้วย
เทคนิค Scarlez-T จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างไร้รอยแผลและหายไว


เคสตัวอย่างปัญหาหัวตาแคบและหางตาสั้น จากผลการรักษาด้วยเทคนิค Scarlez-T

การทำศัลยกรรมตาด้วยเทคนิค Scarlez-T นั้นยังสามารถทำได้มากกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องตาต่างๆ แต่ยังสามารถยกคิ้วได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างครบในเรื่องตาจนถึงเรื่องคิ้ว
ด้วยเทคนิคที่เป็นสูตรสำเร็จของคุณหมอธีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุและศัลยกรรมความงาม เรามาความรู้จักกับการ "ทำตาสองชั้นด้วยวิธียกคิ้ว" เคล็ดลับของคุณหมอธีร์

ทำตาสองชั้นด้วยวิธียกคิ้ว
เทคนิค Scarlez-T Brow Lift Surgery เหมาะกับผู้ที่มีสัดส่วนของใบหน้าไม่สมดุล หางตาตกจนทำให้ดวงตาดูเศร้า คิ้วตก มีระยะห่างระหว่างชั้นตากับคิ้วแคบ มีตำแหน่งคิ้วไม่เท่ากัน หนังตาตกมากหรือชั้นตาหลบใน และยังเป็นเทคนิคที่สามารถทำพร้อมกับการศัลยกรรมตาสองชั้นได้ในคราวเดียว


                                                             รู้จักกับศัลยกรรมยกคิ้ว
 
     

064-645-6469

Scroll To Top