มิวหา้กเาืหาสด้ยน่หกิอรยหแ้่ิอา้หยแ่ือาสิยนกแอ่หเ้กตนเ่้ฟก้เร้ฟกยบน้อลจไำยเรินบก้ยรอ้ัไำนบ้เยร้กจบ้ผาส้อบนห้ำพรเ้ฟหรยำเยรเำ Related

ทราย1weekมีปัญหาเรื่องตาสองชั้นหลบใน เป็นสาวหมวยชั้นตาเล็ก เวลาแต่งหน้ากรีดอายไลเนอร์ และติดขนตาดูลำบาก แต่ชั้นตาก็ยังแลดูไม่ชัดไม่ค่อยเห็นตาสองชั้น จึงตัดสินใจทำการศัลยกรรมตาโดยคุณหมอธีร์ เพื่อเปลี่ยนชั้นตาเล็กเป็นดวงตาคมโต สดใส


     

091-429-4915

Scroll To Top